Homeen-Home.html
Teachersen-Teachers.html
Coursesen-Courses.html
E-TYSCen-E-TYSC.html
Referencesen-References.html
Partnersen-Partners.html
Contacten-Registration.html
 

E-TYSC

E-Learning


Din situation:

  1. Du vill friska upp dina tyska språkkunskaper.

  2. Du måste besöka en viktig mässa eller konferens, där det är en stor fördel för dig att kunna tala tyska, och du vill i förväg gå igenom dina viktigaste punkter.

  3. Du hinner för närvarande inte deltaga i någon av våra Münchenkurser.

  4. Du vill spara in logi- och reskostnader och i stället investera i individuell träning hos oss.

  5. Du vill vara väl insatt i vad man diskuterar i Tyskland och informerad om hur det tyska samhället förändras.

  6. Du behöver goda råd rörande tysk affärskultur och professionell hjälp med att korrigera din tyska.


Vår idé:

Du kontaktar oss via Skype, vi diskuterar  dina viktiga frågor, hjälper dig med språket och rättar dina formuleringar noggrant.

  1. E-Tysc är tidsbesparande eftersom restiderna bortfaller,kan användas

  2. varhelst  i hela världen du befinner dig, är ekonomiskt ,utan kostnader för

  3. logi och resor,

  4. och kan dessutom bli en välgörande avkoppling i din stressiga vardag.

 

Vi ses @ tyscom ! :-)

© TYSCOM

E-TYSC